top of page

Ambulans Etimolojisi
Ambulans sözcüğü Türkçeye İngilizce Ambulance sözcüğünden geçmiştir. Kelimenin kökeni Latinceambulare'dir ve yürümek ya da hareket etmek anlamına gelmektedir ve bu eski tarihlerdeki tıbbi müdahaleler için hastaların taşınarak ya da tekerlekli sandalye benzeri bir şekilde itilerek götürülmesinden gelmektedir. Kelimenin orijinali bir ordunun peşinde hareket eden hareketli hastane anlamında kullanılmıştır.


Ambulanslar (İspanyolca'da Ambulancias) ilk olarak 1487'de Granada Emirliği'ne karşı Malaga kuşatması sırasında İspanyol kuvvetleri tarafından acil ulaşım için kullanıldı. Amerikan İç Savaşı sırasında, yaralıları savaş alanından çıkarmak için kullanılan araçlara ambulans vagonları deniyordu. 1870 Fransa-Prusya Savaşı sırasında ve 1876 Sırp-Türk savaşındasahra hastanelerine ambulans deniyordu, ancak vagonlar ilk kez 1854'te Kırım Savaşı sırasında ambulans olarak adlandırıldı.

13 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Alper Bulbul
Alper Bulbul
Mar 11, 2023

kdak;

Like
bottom of page